Tha Chana Mini Super Half Marathon 2024

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567
@ ริมหาดท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ ของการแข่งขันฯ
1.เพื่อหารายได้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษา สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ของโรงเรียนท่าชนะ 
2.เพื่อหารายได้ บูรณะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฯ บริเวณปากน้ำบ้านท่ากระจาย
3.เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* กรุณาเลือกประเภทการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่ง
Tha Chana Mini Super Half Marathon 2024
Facebook Official Page :
https://www.facebook.com/thachanaminisuperhalfmarathon
Phone : 0959696907

จัดโดย : โรงเรียนท่าชนะ ร่วมกับ อบต.ท่าชนะ