เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่ง
เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
Facebook Official Page :
https://www.facebook.com/ssrurun2