นโยบายการขอคืนเงิน

Refund Policy

สำหรับการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
- ผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับ หลังจากได้ทำการชำระเงินแล้ว
- ต้องแจ้งยกเลิกเพื่อขอคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินแล้ว
- ระบบจะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่มีหลักฐานการชำระเงินทุกกรณี

สำหรับการจองที่พัก
- ผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับ หลังจากได้ทำการชำระเงินแล้ว
- ต้องแจ้งยกเลิกเพื่อขอคืนเงินล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงวันเข้าพัก
- ระบบจะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่มีหลักฐานการชำระเงิน และเกินระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณี

แจ้งรายละเอียดการยกเลิกสมาชิก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอด LINE @regisrun